Đóng

Ban lãnh đạo

ld-2ld-3

GS.TSKH PHẠM MẠNH HÙNG

Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện

Nguyên PCT chuyên trách Hội đồng Khoa học của các CQTW Đảng

Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế

Nguyên Phó Ban Tuyên giáo Trung ương

DS HUỲNH THỊ LAN

Ủy viên

ld-4ld-5

TS.BS NGUYỄN VĂN HOÀNG ĐẠO

Ủy viên

DS ĐẶNG THỊ KIM LAN

Nguyên Phó giám đốc Công ty Hóa dược phẩm Mekophar

ld-2ld-3
PGS.TS.BS - VŨ QUANG HUY

Ủy viên

ThS - TRẦN THỊ THANH MAI

Ủy viên

Phó Giám đốc Bệnh Viện An Sinh

ld-4ld-5
TS.BS MAI VĂN ĐIỂN

Ủy viên

Giám đốc Bệnh viện An Sinh

Nguyên Chủ nhiệm khoa Xét nghiệm Bệnh viện 175, TPHCM


CN TRẦN THỊ LÊ HOA

Ủy viên

Phó Giám đốc Bệnh viện An Sinh

ld-2ld-3
ThS.BS HỒ MẠNH TƯỜNG

Ủy viên

Trưởng Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện An Sinh

Nguyên trưởng Labo Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Từ Dũ, TPHCM

TS.BS TRẦN QUANG TUẤN

Ủy viên

Phó Giám đốc Bệnh viện An Sinh

Nguyên giảng viên Bộ môn Phụ Sản Đại học Y khoa Huế

ld-1

TS.BS TRẦN QUANG TUẤN

Viện trưởng

ld-2ld-3
CN TRẦN THỊ LÊ HOA

Phó Viện trưởng

ThS TRẦN THỊ THANH MAI

Phó Viện Trưởng

ld-4ld-5
BS.CKII NGUYỄN THANH PHONG

Phó Viện Trưởng

ThS.BS HỒ MẠNH TƯỜNG

Phó Viện Trưởng

ld-1

GS.TSKH PHẠM MẠNH HÙNG

Chủ tịch Hội đồng

ld-2ld-3
TS.BS NGUYỄN VĂN HOÀNG ĐẠO

Phó Chủ tịch Hội đồng

ThS.BS NGUYỄN ĐỨC LỘC

Thư ký Hội đồng

ld-4ld-5
PGS.TS.BS NGUYỄN HỒNG SƠN

Thành viên Hội đồng

PGS.TS.BS NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Thành viên Hội đồng

ld-2ld-3
PGS.TS LÊ HÀNH

Thành viên Hội đồng

PGS.TS LÊ THỊ TUYẾT LAN

Thành viên Hội đồng

ld-4ld-5
PGS.TS TRẦN HẢI YẾN

Thành viên Hội đồng

TS.BS MAI VĂN ĐIỂN

Thành viên Hội đồng

ld-2ld-3
TS.BS TRẦN NGỌC QUẢNG PHI

Thành viên Hội đồng

PGS.TS.BS VŨ QUANG HUY

Thành viên Hội đồng

ld-4ld-5
TS.BS TRẦN QUANG TUẤN

Thành viên Hội đồng

BS.CKII NGUYỄN THANH PHONG

Thành viên Hội đồng

ld-2ld-3
BS.CKII LÊ VĂN HOÀNG

Thành viên Hội đồng

ThS.ĐD HUỲNH THỊ PHƯỢNG

Thành viên Hội đồng