Đóng

Uncategorized

ICSI kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương trứng tăng thành công trong điều trị thụ tinh ống nghiệm

Thụ tinh ống nghiệm là một kỹ thuật nền tảng trong điều trị hiếm muộn. Trứng của người vợ và tinh trùng của người chồng được lấy ra ngoài cơ thể để tiến hành thụ tinh trong phòng thí nghiệm, sau khi đã trải qua quá trình chọn lọc trứng và tinh trùng đạt tiêu […]