Đóng

Nghiên cứu thí điểm tại Việt Nam: Sự kết hợp chạy thận nhân tạo với quả lọc hấp phụ làm giảm tỷ lệ tử vong liên quan đến tim mạch sau 3 năm theo dõi

Sự kết hợp chạy thận nhân tạo với quả lọc hấp phụ làm giảm tỷ lệ tử vong liên quan đến tim mạch sau 3 năm theo dõi : Nghiên cứu thí điểm tại Việt Nam. Mục tiêu: Cường tuyến cận giáp mức độ trung bình đến nặng (nồng độ hormone tuyến cận giáp [PTH] […]

Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo y khoa liên tục (CME) CẬP NHẬT NHỮNG KIẾN THỨC MỚI VỀ CHẠY THẬN NHÂN TẠO

 Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-K2ĐT ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế về việc cho phép Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh được tiến hành đào tạo liên tục (CME);  Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày […]