Đóng

Kế hoạch đào tạo

Chương trình đào tạo “QUẢN LÝ BỆNH VIỆN”

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh phối hợp cùng Global Leardership Academy – GLA, Malaysia triển khai khóa đào tạo “Quản lý bệnh viện” khóa I.2022 với những nội dung: 1. Thời gian và nội dung đào tạo: Đào tạo tập trung khai giảng vào ngày 27 – 28/08/2022 Đào tạo trực tuyến […]