Đóng

Đơn vị Hỗ trợ sinh sản bệnh viện An Sinh đạt Chứng nhận đạt chuẩn chất lượng VN-ARQA

Chúc mừng Trung tâm Hỗ trợ sinh sản bệnh viện An Sinh (IVFAS) nhận Chứng nhận đạt chuẩn chất lượng VN-ARQA ngày 12/12/2019

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản bệnh viện An Sinh (IVFAS) là một trong hai đơn vị Hỗ trợ sinh sản đầu tiên đạt chứng nhận VN-ARQA 2.0 (2019)

 

Tập thể cán bộ, nhân viên Đơn vị Hỗ trợ sinh sản bệnh viện An Sinh (IVFAS)

 

Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng đơn vị Hỗ trợ sinh sản Việt Nam VN-ARQA được chia làm 3 phần chính, gồm 11 chương: Phần A có 5 chương, Phần B có 3 chương và Phần C có 3 chương.

Bộ tiêu chí VN-ARQA có tổng cộng 33 tiêu chí với 293 tiểu mục.

Phần A: TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG VỀ CẤP ĐỘ TỔ CHỨC

Phần B: TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG VỀ DỊCH VỤ

Phần C: TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG VỀ CHUYÊN MÔN

Bộ tiêu chí VN-ARQA được HOSREM xây dựng dựa trên:

1) Các nghị định, thông tư có liên quan đến hoạt động TTTON ở Việt Nam

2) Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế

3) Bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học

4) Các khuyến cáo hướng dẫn thực hành lâm sàng trong hỗ trợ sinh sản của các hiệp hội chuyên ngành quốc tế

5) Bộ tiêu chuẩn chất lượng RTAC của Úc

Sau hơn một năm tập huấn nhân sự, đầu tư triển khai nâng cấp cơ cở vật chất, xây dựng các qui trình, đơn vị Hỗ trợ sinh sản bệnh viện An Sinh (IVFAS) đã được thẩm định và cấp chứng nhận VN-ARQA phiên bản 2.0.

Bệnh nhân làm IVF ở TPHCM sẽ được hưởng các dịch vụ điều trị ngày càng hiệu quả, chất lượng và an toàn hơn.

 

ThS. BS. Hồ Mạnh Tường