Đóng

Kết quả tuyển sinh

Chương trình đào tạo CME “Quản lý điều dưỡng” tại Bệnh viện Xuyên Á – Vĩnh Long

Trong tháng 5/2019, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh tổ chức đào tạo CME “Quản lý điều dưỡng” cho các học viên tại Bệnh viện Xuyên Á – Vĩnh Long. Trong buổi khải giảng, trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên, GS. TSKH. Phạm Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội […]