Đóng

Tin nổi bật

Trung tâm mắt kỹ thuật cao An Sinh đơn vị tiên phong kiểm soát cận thị bằng kính gọn theo tiêu chuẩn của Hiệp hội cận thị thế giới

Trung tâm mắt kỹ thuật cao An Sinh đơn vị tiên phong kiểm soát cận thị bằng kính gọn theo tiêu chuẩn của Hiệp hội cận thị thế giới Lần đầu tiên trong lịch sử ngành Nhãn Khoa Việt Nam, trẻ em có thể được kiểm soát cận thị bằng kính gọng. Trung tâm mắt […]