Lớp CME ngày 8/7/2017: Điện tâm đồ cơ bản

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh (AIRT) đã tổ chức thành công và hoàn thành Khóa học  “Điện tâm đồ cơ bản – khoá I/2017” dành riêng cho các Bác sĩ đa khoa và Bác sĩ chuyên khoa Tim mạch từ ngày 8/7/2017 đến hết ngày 30/7/2017. Khóa học kéo dài […]