Đóng

Sự kiện

Khai báo y tế bằng QR Code va Online

Bệnh viện An Sinh triển khai thực hiện khai báo y tế bằng QR Code và ONLINE với mong muốn tạo điều thuận lợi, đảm bảo an toàn sức khỏe, tâm lý thoải mái, tối ưu thời gian khi bạn đến Bệnh viện An Sinh khám bệnh, chăm sóc sức khỏe, liên hệ công việc… […]