Đóng

Sự kiện

Bệnh viện An Sinh tham dự Hội thi điều dưỡng trưởng giỏi cấp thành phố lần VII năm 2021

Chiều ngày 12/5/2021, đúng ngày Quốc tế điều dưỡng, tại Hội trường D Bệnh viện An Sinh, 35 thí sinh của đội An Sinh đã tham dự Hội thi Điều dưỡng trưởng giỏi cấp thành phố lần VII, năm 2021 với chuyên đề “Vai trò của người điều dưỡng trưởng trong xây dựng bệnh viện […]