Đóng

THÔNG BÁO Chiêu sinh lớp đào tạo Y khoa liên tục “CẬP NHẬT KIẾN THỨC MỚI VỀ CHẠY THẬN NHÂN TẠO VÀ THẨM PHÂN PHÚC MẠC”

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới cá nhân, Lãnh đạo quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn để tham dự chương trình với những nội dung như sau: 1. Thời gian: – Khai giảng […]