Đóng

Bộ môn Điều dưỡng

Chiêu sinh lớp đào tạo Y khoa liên tục “CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TOÀN DIỆN”

Kính gửi: Ban Giám Đốc Bệnh Viện/ Trung tâm/ Phòng khám; Ông/Bà Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám; Ông/Bà Trưởng/ Phó phòng Điều Dưỡng Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám;   Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-K2ĐT ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Cục Khoa học công nghệ […]

Thông báo chiêu sinh hai lớp Điều dưỡng

Tải file đăng ký tuyển sinh :Download THÔNG BÁO CHIÊU SINH Viện Nghiên cứu, Đào tạo Y Dược An Sinh xin thông báo: Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh có chức năng đào tạo Y khoa liên tục theo Quyết định số 127/QĐ-K2ĐT ngày 25/11/2016 của Bộ Y tế. Viện chuẩn […]