Đóng
20181124-CME-Cap-nhat-kien-thuc-moi-ve-than-nhan-tao

Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo y khoa liên tục (CME) CẬP NHẬT NHỮNG KIẾN THỨC MỚI VỀ CHẠY THẬN NHÂN TẠO

 Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-K2ĐT ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế về việc cho phép Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh được tiến hành đào tạo liên tục (CME);  Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày […]

Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo y khoa liên tục “CẬP NHẬT KIẾN THỨC MỚI VỀ CHẠY THẬN NHÂN TẠO”

 Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-K2ĐT ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế về việc cho phép Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh được tiến hành đào tạo liên tục (CME);  Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày […]